Biz Nasıl Çalışıyoruz?

BİZ NASIL ÇALIŞIYORUZ?

• Kurumumuzda zihinsel, bedensel, işitme engelli bireylere, otizmli bireylere, down sendromlulara, özel öğrenme güçlüğü çeken, dikkat eksikliği olan ve okul uyum sorunu yaşayan bireylere yönelik eğitim verilmekte olup, yaş sınırı bulunmamaktadır.

• Eğitimlerin tümü, üniversite mezunu, alanında uzman ve tecrübeli eğitimciler tarafından verilmektedir.

• Yükselen Başarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alacak bireyler; özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişim uzmanları, okul öncesi öğretmenleri, psikologlar ve fizyoterapistlerden oluşan kurul tarafından detaylı bir değerlendirmeye alınır. Bireyin yaşına uygun becerileri, fiziksel ve bilişsel gelişimleri değerlendirilir. Öncelikli ihtiyaçlarına göre birey için aylık, altı aylık ve yıllık hedefler konulmaktadır. Bu hedeflere ulaşılması için kullanılacak araç-gereç, yöntem ve tekniklerin de yer aldığı bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanmakta, böylelikle aile çocuğu için hangi ay neler çalışılacağını bilmekte ve konulan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını denetleyebilmektedir.

• Kurumumuzda öğrencilerimizin performansı her 6 ayda bir video çekimleriyle belgelenir. Öğrencilerimizin ailelerine ulaştırılan görüntüler; aynı zamanda merkezimizde arşivlenmektedir. Bu sayede eğitimcilerimiz ve aileler, öğrencimizin daha önceki dönemle merkezimizde ulaştığı seviye arasındaki farkı gözlemleme fırsatını bulabilmektedir.

• Bireysel eğitim kapsamında; özbakım becerileri, günlük yaşam becerileri, toplumsal uyum becerileri, dil-konuşma ve alternatif iletişim becerileri, bilişsel hazırlık becerileri, taklit ve takip becerileri, psikomotor beceriler, el-göz koordinasyonu, öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliğini gidermeye yönelik çalışmalar, okuma-yazma becerileri, türkçe-matematik eğitimi, ince motor-kaba motor gelişimi konularında eğitimler vermekteyiz.

• Fiziksel yetersizliği olan çocuklarımız; alanlarında deneyimli fizyoterapistlerimizce, ayrıntılı bir biçimde değerlendirilir, çalışma programı hazırlanır. Bu programlarla, çocuğumuzun fonksiyonel kapasitesini ve onun bağımsızlığını arttırmak için çalışmalar yapılır.

• Yükselen Başarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gruplar; beceri düzeyleri, davranış özellikleri ve yaşı birbirine yakın öğrencilerden oluşmaktadır. Bu eğitim sayesinde; kendine güvenen, sosyal kurallara uyan, işbirliği yapabilen, iletişim kuran, özgüven kazanan, kendini ifade edebilen bireyler yetiştiriyoruz. Ayrıca, çocuklarımızın el becerilerini geliştiriyor, oyun etkinlikleri düzenliyor, drama ve atölye çalışmaları yapıyor, çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlıyoruz.

• Çağımıza uygun olarak tüm sınıflarımızda bilgisayar ve lap-top bulunmaktadır. Bilgisayar üzerinden özel eğitim programlarıyla yapılan çalışmalarda; hem öğrencilerimiz daha hevesli katılım sağlamakta, hem çok çeşitli görsel ve ses uyaranlarıyla öğrenme daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

• Dil ve konuşma terapilerimizle, tüm yaşlardan bireylerdeki dil, konuşma ve iletişim bozukluklarını değerlendirmekte ve tedavisini planlayıp uygulamaktayız.

• Merkezimizde; duyu bütünleme terapisi de vermekteyiz. Bazı bireyler duyularını kullanmada güçlüklerle karşılaşırlar. Duyu bütünleme terapisi; bireyin tüm duyularını aynı anda kullanarak çevreye uyum becerilerini geliştirir. Çevresinden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı durabilmelerini ve dolayısıyla bağımsızlaşma yolunda daha başarılı olmalarını amaçlar. Duyu bütünleme terapisi, bireylerin duyularını geliştirerek ve onların fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik alanlarda uygun davranışlarını arttırarak toplum içinde kabul edilebilmelerine de olanak sağlar.

• Fizyoterapi salonumuzda bulunan UZAY TERAPİ aletimizle; yürüyemeyen, bacak kaslarını kullanamayan çocuklarımıza rehabilitasyon eğitimi verip; onları yürütmeyi amaçlamaktayız.

• Kurumumuzda X-BOX teknoterapi konsolunu eğitim ve fizik tedavi amaçlı olarak da kullanmaktayız. Bu oyunu oynayan kişilerin konsantrasyon sorunlarının azaldığı, daha kolay odaklandıkları ve bunun hiperaktif çocukların tedavisinde önemli bir rol oynadığı, kontrol mekanizmasını geliştirdiği ispatlanmıştır.

• Engelli bireylerin eğitimi bir ekip işidir. Bu ekipte ilgili uzman hekimlerin; özel eğitimciler, aileler ve örgün eğitimde görev alan eğitimcilerin bir arada bulunması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak; ilk ve orta dereceli okullara giden öğrencilerimizin okullarını ziyaret ediyoruz. Sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantılarla, eğitim sürecinde işbirliği yapıyoruz. Eğitimde verimliliği arttırmak için; gerekli durumlarda okullardaki öğretmenlere, öğrenciye ilişkin özel tavsiyelerde bulunuyoruz.

• Engellerin aşılmasında; ailenin eğitimcilerle işbirliğinde bulunması, en önemli etkenlerden biridir. Çünkü engelli birey, en çok ailesiyle zaman geçirmektedir. Bu zaman diliminin aktif bir şekilde kullanılması; eğitim sürecindeki verimliliği arttıracaktır. Yükselen Başarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkili ve uzmanları olarak bunun bilinci ve sorumluluğu içinde ev ziyaretleri yapıyoruz.

• Psikologlarımız ve eğitimcilerimiz; aile eğitimi ve danışmanlığı vererek, ailelerimize yönelik seminerler düzenleyerek velilerimizin ve öğrencilerimizin zorlandığı konularda destek olmayı amaçlamaktadır.

• Yükselen Başarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak; proje ortağımız olan Avrupa Birliği ülkelerindeki kurumlarla bilgi ve deneyim paylaşımı için karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriyoruz.

• Üniversitelerin düzenlediği toplantı, çalıştay ve kongrelere eğitimcilerimizin katılmaları ve sunu hazırlamalarını teşvik ediyoruz. Eğitimci ve fizyoterapistlerin sürekli kendilerini yenileyerek, monoton ve statik bir eğitim sürecinden uzaklaşmalarını sağlamak, en önemli hedeflerimizdendir.

• Ülkemizin sosyal ve kültürel zenginliklerini, öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşmak, zorluklarla dolu yaşamlarına bir parça renk katmak için; gezi faaliyetleri düzenliyoruz. Öğrencilerimizin ulaşımlarını, güvenli servis araçlarımızla, ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz.