İşitme Engelliler Eğitimi

işitme engelileri eğitimi

İşitme Engeliler Eiğitimi

Dil ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için en önemli faktörlerden birisi de sağlıklı bir işitme duyusuna sahip olmaktır. İşitme engeli olmayan çocuklarda dil ve konuşma gelişimi, birbirini takip ederek gelişen aşamalardan oluşur. Ancak sesleri işitemeyen çocukların dil ve konuşma gelişimiyle iletişim becerileri, aynı şekilde ilerleyemez.

İşitme engelli çocukların dil gelişimi:

Doğuştan işitme engelli bebekler, gelişim çağının ilk evrelerinde işitme engeli olmayan bebekler ile benzer bir gelişim sürecine sahiptirler; belirli sesleri çıkarırlar ancak bu seslerin niteliği işiten bebeklere göre farklıdır. Çünkü işiten bebekler çevreden gelen uyaranları duyabildikleri için kısa sürede dilin kurallarını kavrayabilirler. İşitme engelli bebekler ise kendi seslerini duyamamaları ve ses çıkardıklarında işitmeyle ilgili geri dönütün yetersiz olarak alınması gibi nedenlerle ses üretiminde sorunlar yaşarlar ve zamanla bebeklerin ses çıkarmalarında azalmalar başlar.